Cubics is
partner van
BeveiligMij.nl

Cubics is
partner van
BeveiligMij.nl

Cubics

Cubics

De afgelopen jaren hebben bewezen dat IT een onmisbaar stuk is in de puzzel voor optimale samenwerking. Voorwaarde hierbij is dat er een veilige IT-omgeving wordt gecreëerd waarbinnen medewerkers creatief, productief en efficiënt te werk kunnen gaan.

Cubics realiseert deze veilige omgeving. Dit doen we door de IT van A-tot-Z aan te pakken. Denk aan zowel beveiligen, support leveren, strategieën bepalen en IT-oplossingen inrichten die jouw IT betrouwbaarder, veiliger en sneller maken. De IT-infrastructuur vormt ten slotte de ruggengraat van elke bedrijfsvoering.
Cubics

Cubics

De afgelopen jaren hebben bewezen dat IT een onmisbaar stuk is in de puzzel voor optimale samenwerking. Voorwaarde hierbij is dat er een veilige IT-omgeving wordt gecreëerd waarbinnen medewerkers creatief, productief en efficiënt te werk kunnen gaan.

Cubics realiseert deze veilige omgeving. Dit doen we door de IT van A-tot-Z aan te pakken. Denk aan zowel beveiligen, support leveren, strategieën bepalen en IT-oplossingen inrichten die jouw IT betrouwbaarder, veiliger en sneller maken. De IT-infrastructuur vormt ten slotte de ruggengraat van elke bedrijfsvoering.

'De mens is nog altijd de zwakste schakel in de keten van IT-security. Om bedrijfsgevoelige data veilig te stellen, is bewustzijn creëren onder medewerkers dus van groot belang!'

Ard Smulders - Algemeen directeur Cubics

'De mens is nog altijd de zwakste schakel in de keten van IT-security. Om bedrijfsgevoelige data veilig te stellen, is bewustzijn creëren onder medewerkers dus van groot belang!'

Ard Smulders - Algemeen directeur Cubics

Waarom security awareness?

Cybersecurity en Awareness is een bijzonder complex, en tegelijkertijd fundamenteel onderwerp in het beveiligen van jouw IT-omgeving. Je wilt er zeker van zijn dat jouw bedrijfsdata veilig is als deze bewerkt, opgeslagen of verzonden wordt. Naast dat je wilt voldoen aan de verscherpte Europese wetgeving, wil je voorkomen dat er inbreuk op, of verlies van, je data plaatsvindt. Je (klant)gegevens moeten beveiligd zijn naar de laatste stand van techniek. De GDPR stelt hoge eisen aan de beveiliging en de kwaliteit van persoonsgegevens. Deze wetgeving heeft verregaande gevolgen voor organisaties. Data moet geclassificeerd worden en er moet aangetoond worden dat permanente beveiligingsmaatregelen zijn genomen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens, niet alleen preventief maar ook curatief.

Je eigen medewerkers zijn de belangrijkste risicofactor in dit proces. Menselijke fouten staan nog steeds bovenaan de lijst als grootste cybersecurity probleem. Het risico wordt aanzienlijk verkleind wanneer werknemers worden geïnformeerd en getraind, in hoe zij veilig en bewust om moeten gaan met het internet en bedrijfskritische gegevens. Met de trainingen van BeveiligMij.nl worden medewerkers op een interessante manier meegenomen in de wereld van cybersecurity. Zo zorg je er samen met je team voor dat datamisbruik kan worden voorkomen.

Datasheets

Cubics | Security awareness opleidingen
Cubics | Security awareness training
Cubics | Security awareness e-learning
Cubics | Security awareness Quiz

Vraag een nulmeting aan

Hoe veilig gaan jouw collega’s eigenlijk om met internet en privacygevoelige informatie? De beste start voor een beveiligingsbewuste organisatie is door het kennisniveau van de medewerkers te toetsen. Onze nulmeting geeft je het juiste inzicht en overtuigt de beslissers te investeren in een security awareness opleidingstraject. En dat alles voor één euro per medewerker!

Vraag een nulmeting aan

Hoe veilig gaan jouw collega’s eigenlijk om met internet en privacygevoelige informatie? De beste start voor een beveiligingsbewuste organisatie is door het kennisniveau van de medewerkers te toetsen. Onze nulmeting geeft je het juiste inzicht en overtuigt de beslissers te investeren in een security awareness opleidingstraject. En dat alles voor één euro per medewerker!

Vraag een nulmeting aan

Hoe veilig gaan jouw collega’s eigenlijk om met internet en privacygevoelige informatie? De beste start voor een beveiligingsbewuste organisatie is door het kennisniveau van de medewerkers te toetsen. Onze nulmeting geeft je het juiste inzicht en overtuigt de beslissers te investeren in een security awareness opleidingstraject. En dat alles voor één euro per medewerker!

Persoonlijke benadering als basisvoorwaarde

Een gedeelde kernwaarde van NEH en BeveiligMij.nl
Bij BeveiligMij.nl als NEH ICT Solutions staat de persoonlijke benadering te allen tijde hoog in het vaandel. Daarom bieden wij iedere organisatie een persoonlijke oplossing in de vorm van customized opleidingstrajecten. Maar ook als particulier kunt een opleidingstraject volgen van BeveiligMij.nl. Wij werken in een team van internet- en securityspecialisten met ruim 25 jaar ervaring in de branche. Naast het opleiden van organisaties op het gebied van veiligheid en privacy, profileert BeveiligMij.nl zich als onafhankelijk security-expert en -adviseur. Wij bieden onze opleidingstrajecten uitsluitend aan via een partnerprogramma.

Direct contact

Cubics

    Direct contact

    Cubics