E-learning
gericht op de
AVG wetgeving

E-learning
gericht op de
AVG wetgeving

AVG e-learning GDPR cursus | BeveiligMij.nl

Over onze AVG e-learning

Een e-learning speciaal gericht op de AVG wetgeving. De AVG e-learning bestaat uit drie afleveringen en staat stil bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacywet is sinds 25 mei 2018 van kracht en geldt in de gehele EU onder de term GDPR. Deze e-learning geeft inzicht in de rechten en plichten voor het verwerken van persoonsgegevens.
AVG e-learning GDPR cursus | BeveiligMij.nl

Over onze AVG
e-learning

Een e-learning speciaal gericht op de AVG wetgeving. De AVG e-learning bestaat uit drie afleveringen en staat stil bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacywet is sinds 25 mei 2018 van kracht en geldt in de gehele EU onder de term GDPR. Deze e-learning geeft inzicht in de rechten en plichten voor het verwerken van persoonsgegevens.

"Online leren werkt, ook voor degene die minder begaan zijn met de computer. En juist voor die doelgroep is deze training erg geschikt."

Voornaam Achtermaan
Bedrijf
Functie

https://www.beveiligmij.nl/wp-content/uploads/2018/11/e16-160x160.png
De impact van de AVG op personen en organisaties
De impact van de AVG op personen en organisaties
De AVG e-learning geeft in drie afleveringen zicht op wat deze wetgeving betekent voor het verwerken van persoonsgegevens binnen bedrijven, instellingen en overheidsinstanties. Zo wordt er in begrijpelijke taal uitgelegd aan welke regels organisaties moeten voldoen bij het verwerken hiervan, en hoe personen de controle hebben over hun privacygevoelige gegevens. De gemiddelde medewerker blijkt niet of slecht op de hoogte van wat de AVG voor hen en de organisatie inhoudt. Bedrijven zijn echter wel verplicht medewerkers hierover te informeren. Daarom is deze e-learning niet bedoeld om van medewerkers AVG-experts te maken, maar om ze inzicht te geven correct om te gaan met persoonsgegevens van zichzelf en van anderen.
De AVG e-learning geeft in drie afleveringen zicht op wat deze wetgeving betekent voor het verwerken van persoonsgegevens binnen bedrijven, instellingen en overheidsinstanties. Zo wordt er in begrijpelijke taal uitgelegd aan welke regels organisaties moeten voldoen bij het verwerken hiervan, en hoe personen de controle hebben over hun privacygevoelige gegevens. De gemiddelde medewerker blijkt niet of slecht op de hoogte van wat de AVG voor hen en de organisatie inhoudt. Bedrijven zijn echter wel verplicht medewerkers hierover te informeren. Daarom is deze e-learning niet bedoeld om van medewerkers AVG-experts te maken, maar om ze inzicht te geven correct om te gaan met persoonsgegevens van zichzelf en van anderen.
Introductievideo over de AVG e-learning.
Leerdoelen AVG e-learning:
Leerdoelen AVG
e-learning:
• Welke rechten heb jij onder de AVG?
• Welke plichten heeft de organisatie onder de AVG?
• Welke gevolgen heeft dit voor organisaties?
• Wat bedoelt de AVG met persoonsgegevens?
• Wat betekent ‘privacy-by-design’ in de praktijk?
• Wat betekent ‘privacy-by-default’ in de praktijk?
• Wat betekent dataminimalisatie in de praktijk?
• Kennistoetsen en praktijkgerichte casussen
• Welke rechten heb jij onder de AVG?
• Welke plichten heeft de organisatie onder de AVG?
• Welke gevolgen heeft dit voor organisaties?
• Wat bedoelt de AVG met persoonsgegevens?
• Wat betekent ‘privacy-by-design’ in de praktijk?
• Wat betekent ‘privacy-by-default’ in de praktijk?
• Wat betekent dataminimalisatie in de praktijk?
• Kennistoetsen en praktijkgerichte casussen
Inzicht in de voortgang en het effect van de opleiding
Inzicht in de voortgang en het effect van de opleiding
De voortgang van deze opleiding kan worden gevolgd in de leeromgeving van BeveiligMij.nl. Dit is een belangrijk onderdeel voor directie en verantwoordelijken, omdat zij zo een duidelijk overzicht hebben met startdata, voortgang en afronding per cursist. Na afloop van de AVG e-learning heeft de organisatie voldaan aan haar informatieplicht. Medewerkers zullen bewuster en zorgvuldiger omgaan met persoonsgegevens, zowel zakelijk als privé.
De voortgang van deze opleiding kan worden gevolgd in de leeromgeving van BeveiligMij.nl. Dit is een belangrijk onderdeel voor directie en verantwoordelijken, omdat zij zo een duidelijk overzicht hebben met startdata, voortgang en afronding per cursist. Na afloop van de AVG e-learning heeft de organisatie voldaan aan haar informatieplicht. Medewerkers zullen bewuster en zorgvuldiger omgaan met persoonsgegevens, zowel zakelijk als privé.

Bekijk e-learning demo

Ervaar zelf hoe krachtig en toegankelijk onze e-learning is door hiervoor een gratis demo-account aan te maken. Zo krijg je een goed beeld van onze prettige leermethode en benadering richting deelnemers van ieder kennisniveau. In de demo-omgeving heb je toegang tot een aflevering van de Awareness e-learning en een aflevering van de AVG e-learning.

Bekijk e-learning demo

Ervaar zelf hoe krachtig en toegankelijk onze e-learning is door hiervoor een gratis demo-account aan te maken. Zo krijg je een goed beeld van onze prettige leermethode en benadering richting deelnemers van ieder kennisniveau. In de demo-omgeving heb je toegang tot een aflevering van de Awareness e-learning en een aflevering van de AVG e-learning.

Bekijk e-learning demo

Ervaar zelf hoe krachtig en toegankelijk onze e-learning is door hiervoor een gratis demo-account aan te maken. Zo krijg je een goed beeld van onze prettige leermethode en benadering richting deelnemers van ieder kennisniveau. In de demo-omgeving heb je toegang tot een aflevering van de Awareness e-learning en een aflevering van de AVG e-learning.

Lesmateriaal in eigen huisstijl

Neem hier direct contact op.

Lesmaterialen in eigen huisstijl

Het ondersteunende lesmateriaal van BeveiligMij.nl bestaat uit het Security awareness handboek en digitale themaposters. Dit materiaal biedt hulp bij de gewenste gedragsverandering, zijn aansprekend voor iedere doelgroep en begrijpelijk voor elk kennisniveau.

Uniek is dat we dit kunnen aanpassen naar de huisstijl van jouw organisatie. Denk hierbij aan kleuren, logo en contactgegevens.

Lesmaterialen in eigen huisstijl

Het ondersteunende lesmateriaal van BeveiligMij.nl bestaat uit het Security awareness handboek en digitale themaposters. Dit materiaal biedt hulp bij de gewenste gedragsverandering, zijn aansprekend voor iedere doelgroep en begrijpelijk voor elk kennisniveau.

Uniek is dat we dit kunnen aanpassen naar de huisstijl van jouw organisatie. Denk hierbij aan kleuren, logo en contactgegevens.

Security awareness opleidingen

Nulmeting

Start met meten van kennis en gedrag van je medewerkers. De nulmeting maakt direct duidelijk waarom security awareness noodzakelijk is. Je krijgt inzicht in waar jouw organisatie staat op dit moment en het daagt iedereen uit om over bepaalde onderwerpen na te denken en mogelijk direct actie te ondernemen. De nulmeting creëert draagvlak om te starten met security awareness.

Klassikale training

Geef je medewerkers inzicht in wat security awareness nu eigenlijk inhoudt en wat dit voor hen betekent, zowel zakelijk als privé. De klassikale training brengt de communicatie over informatiebeveiliging opgang en laat deelnemers ervaren hoe zij zelf verschillende vormen van misbruik kunnen voorkomen. Ze delen ervaringen met elkaar en krijgen praktische tips en tricks.

Nulmeting

Start met meten van kennis en gedrag van je medewerkers. De nulmeting maakt direct duidelijk waarom security awareness noodzakelijk is. Je krijgt inzicht in waar jouw organisatie staat op dit moment en het daagt iedereen uit om over bepaalde onderwerpen na te denken en mogelijk direct actie te ondernemen. De nulmeting creëert draagvlak om te starten met security awareness.

Klassikale training

Geef je medewerkers inzicht in wat security awareness nu eigenlijk inhoudt en wat dit voor hen betekent, zowel zakelijk als privé. De klassikale training brengt de communicatie over informatiebeveiliging opgang en laat deelnemers ervaren hoe zij zelf verschillende vormen van misbruik kunnen voorkomen. Ze delen ervaringen met elkaar en krijgen praktische tips en tricks.

Awareness
e-learning

Geef informatiebeveiliging minimaal één keer in de maand aandacht door je medewerkers de Awareness e-learning te laten volgen. Hierdoor zijn ze continu bezig met security awareness en worden zij gestimuleerd zelf hun gedrag aan te passen. Medewerkers worden maandelijks geconfronteerd met een bepaald onderwerp en leren in begrijpelijke taal hier veilig mee om te gaan.

Awareness
quiz

Met deze interactieve kennisquiz zorg je voor bewustwording en betrokkenheid van je medewerkers. Spelenderwijs leren zij van en met elkaar over het veilig omgaan met informatie en de dreiging van cybercrime. De Awareness Quiz is ook krachtig als onderdeel van een evenement, bijvoorbeeld tijdens een klanten- en relatiedag, een bedrijfsborrel of een andere netwerkactiviteit.

Awareness
e-learning

Geef informatiebeveiliging minimaal één keer in de maand aandacht door je medewerkers de Awareness e-learning te laten volgen. Hierdoor zijn ze continu bezig met security awareness en worden zij gestimuleerd zelf hun gedrag aan te passen. Medewerkers worden maandelijks geconfronteerd met een bepaald onderwerp en leren in begrijpelijke taal hier veilig mee om te gaan.

BeveiligMij.nl app

De BeveiligMij.nl app biedt een nieuwe manier om aandacht te geven aan security awareness. Deze app zal voor meer betrokkenheid van medewerkers zorgen en helpt om veiligheidsincidenten eenvoudig te melden. Via pushberichten kan je als organisatie alerts verspreiden en wekelijks het kennisniveau van afdelingen toetsen. De BeveiligMij.nl app zal vanaf april 2019 beschikbaar zijn.

Awareness quiz

Met deze interactieve kennisquiz zorg je voor bewustwording en betrokkenheid van je medewerkers. Spelenderwijs leren zij van en met elkaar over het veilig omgaan met informatie en de dreiging van cybercrime. De Awareness Quiz is ook krachtig als onderdeel van een evenement, bijvoorbeeld tijdens een klanten- en relatiedag, een bedrijfsborrel of een andere netwerkactiviteit.

BeveiligMij.nl app

De BeveiligMij.nl app biedt een nieuwe manier om aandacht te geven aan security awareness. Deze app zal voor meer betrokkenheid van medewerkers zorgen en helpt om veiligheidsincidenten eenvoudig te melden. Via pushberichten kan je als organisatie alerts verspreiden en wekelijks het kennisniveau van afdelingen toetsen. De BeveiligMij.nl app zal vanaf april 2019 beschikbaar zijn.

Vraag een nulmeting aan

Hoe veilig gaan jouw collega’s eigenlijk om met internet en privacygevoelige informatie? De beste start voor een beveiligingsbewuste organisatie is door het kennisniveau van de medewerkers te toetsen. Onze nulmeting geeft je het juiste inzicht en overtuigt de beslissers te investeren in een security awareness opleidingstraject. En dat alles voor één euro per medewerker!

Vraag een nulmeting aan

Hoe veilig gaan jouw collega’s eigenlijk om met internet en privacygevoelige informatie? De beste start voor een beveiligingsbewuste organisatie is door het kennisniveau van de medewerkers te toetsen. Onze nulmeting geeft je het juiste inzicht en overtuigt de beslissers te investeren in een security awareness opleidingstraject. En dat alles voor één euro per medewerker!

Vraag een nulmeting aan

Hoe veilig gaan jouw collega’s eigenlijk om met internet en privacygevoelige informatie? De beste start voor een beveiligingsbewuste organisatie is door het kennisniveau van de medewerkers te toetsen. Onze nulmeting geeft je het juiste inzicht en overtuigt de beslissers te investeren in een security awareness opleidingstraject. En dat alles voor één euro per medewerker!