Security
awareness
opleidingen

Security
awareness
opleidingen

Security awareness e-learning online cursus | BeveiligMij.nl

Security awareness opleidingen

Security awareness is een proces om het (online) gedrag van mensen te veranderen en wordt niet gecreëerd met een eenmalige training. Binnen het opleidingstraject van BeveiligMij.nl wordt naast klassikale trainingen gebruik gemaakt van e-learning. Organisaties hebben echter de mogelijkheid te kiezen voor een volledig of gedeeltelijk opleidingstraject.
Security awareness e-learning online cursus | BeveiligMij.nl

Security awareness opleidingen

Security awareness is een proces om het (online) gedrag van mensen te veranderen en wordt niet gecreëerd met een eenmalige training. Binnen het opleidingstraject van BeveiligMij.nl wordt naast klassikale trainingen gebruik gemaakt van e-learning. Organisaties hebben echter de mogelijkheid te kiezen voor een volledig of gedeeltelijk opleidingstraject.

Verschillende vormen van opleiding

Geen enkele organisatie is hetzelfde. We bieden dan ook verschillende opleidingsvormen aan, zodat er altijd een traject is dat goed bij jouw organisatie past. De klassikale trainingen en e-learning zijn volledig op elkaar afgestemd. Samen zeer krachtig voor het structureel verbeteren van de informatieveiligheid thuis, onderweg en op de werkvloer. Deze combinatie vormt de best mogelijke opleiding voor bewustwording en gedragsverandering. Als jouw organisatie besluit niet alle medewerkers deel te laten nemen aan een volledig opleidingstraject (Best practice), dan zijn er diverse alternatieven die het effect van een volledig opleidingstraject zo goed mogelijk benaderen: Top down en Fast track.

Verschillende vormen van opleiding

Geen enkele organisatie is hetzelfde. We bieden dan ook verschillende opleidingsvormen aan, zodat er altijd een traject is dat goed bij jouw organisatie past. De klassikale trainingen en e-learning zijn volledig op elkaar afgestemd. Samen zeer krachtig voor het structureel verbeteren van de informatieveiligheid thuis, onderweg en op de werkvloer. Deze combinatie vormt de best mogelijke opleiding voor bewustwording en gedragsverandering. Als jouw organisatie besluit niet alle medewerkers deel te laten nemen aan een volledig opleidingstraject (Best practice), dan zijn er diverse alternatieven die het effect van een volledig opleidingstraject zo goed mogelijk benaderen: Top down en Fast track.

1. Best practice

In de klassikale trainingen staat bewustwording centraal. Een klassikale training zorgt ervoor dat er draagvlak wordt gecreëerd om het veranderingsproces in gang te zetten. In een e-learningtraject van minimaal een jaar, wordt er gewerkt aan gedragsverandering.

 • Interactie tussen medewerkers van verschillende afdelingen
 • Creëert volledig draagvlak voor bewustwording en beleid
 • Goede stimulans voor gedragsverandering
 • Tijdens training wordt de medewerker gemotiveerd

2. Top down

Bij de Best practice zorgt de training voor draagvlak en motivatie van de medewerkers. Bij Top down ligt deze taak bij leidinggevenden. Zij dienen de noodzaak van het opleidingtraject over te brengen op de medewerkers en ze te motiveren hun gedrag aan te passen.

 • Enkel interactie tussen leden van het managementteam
 • Focus op het creëren van draagvlak voor e-learningtraject
 • Stimulans voor verandering afhankelijk van management
 • Management dient medewerkers te motiveren

3. Fast track

In Fast track gaat het allemaal iets sneller. Een kick-off sessie geeft de deelnemers inzicht in het doeltreffende e-learningtraject. Zo krijgen zij een goede indruk van wat de opleiding inhoudt, maar zorgt enkel voor een succesvolle start van een e-learningtraject.

 • Interactie wordt hier niet actief gestimuleerd
 • Focus op het creëren van draagvlak voor e-learningtraject
 • Stimulans voor gedragsverandering afhankelijk van cursist
 • Medewerker dient zichzelf te motiveren tijdens het traject

1. Best practice

In de klassikale trainingen staat bewustwording centraal. Een klassikale training zorgt ervoor dat er draagvlak wordt gecreëerd om het veranderingsproces in gang te zetten. In een e-learningtraject van minimaal een jaar, wordt er gewerkt aan gedragsverandering.

 • Interactie tussen medewerkers van verschillende afdelingen
 • Creëert volledig draagvlak voor bewustwording en beleid
 • Goede stimulans voor gedragsverandering
 • Tijdens training wordt de medewerker gemotiveerd

2. Top down

Bij de Best practice zorgt de training voor draagvlak en motivatie van de medewerkers. Bij Top down ligt deze taak bij leidinggevenden. Zij dienen de noodzaak van het opleidingtraject over te brengen op de medewerkers en ze te motiveren hun gedrag aan te passen.

 • Enkel interactie tussen leden van het managementteam
 • Focus op het creëren van draagvlak voor e-learningtraject
 • Stimulans voor verandering afhankelijk van management
 • Management dient medewerkers te motiveren

3. Fast track

In Fast track gaat het allemaal iets sneller. Een kick-off sessie geeft de deelnemers inzicht in het doeltreffende e-learningtraject. Zo krijgen zij een goede indruk van wat de opleiding inhoudt, maar zorgt enkel voor een succesvolle start van een e-learningtraject.

 • Interactie wordt hier niet actief gestimuleerd
 • Focus op het creëren van draagvlak voor e-learningtraject
 • Stimulans voor gedragsverandering afhankelijk van cursist
 • Medewerker dient zichzelf te motiveren tijdens het traject

Security awareness opleidingen

Security awareness opleidingen

Security awareness opleidingen

Nulmeting

Start met meten van kennis en gedrag van je medewerkers. De nulmeting maakt direct duidelijk waarom security awareness noodzakelijk is. Je krijgt inzicht in waar jouw organisatie op dit moment staat en het daagt iedereen uit om over bepaalde onderwerpen na te denken en mogelijk direct actie te ondernemen. Zo creëer je draagvlak om te starten met security awareness.

Klassikale training

Geef je medewerkers inzicht in wat security awareness nu eigenlijk inhoudt en wat dit voor hen betekent, zowel zakelijk als privé. De klassikale training brengt de communicatie over informatiebeveiliging op gang en laat deelnemers ervaren hoe zij zelf verschillende vormen van misbruik kunnen voorkomen. Ze delen ervaringen met elkaar en krijgen praktische tips en tricks die ze direct kunnen toepassen.

Nulmeting

Start met meten van kennis en gedrag van je medewerkers. De nulmeting maakt direct duidelijk waarom security awareness noodzakelijk is. Je krijgt inzicht in waar jouw organisatie staat op dit moment en het daagt iedereen uit om over bepaalde onderwerpen na te denken en mogelijk direct actie te ondernemen. De nulmeting creëert draagvlak om te starten met security awareness.

Klassikale training

Geef je medewerkers inzicht in wat security awareness nu eigenlijk inhoudt en wat dit voor hen betekent, zowel zakelijk als privé. De klassikale training brengt de communicatie over informatiebeveiliging op gang en laat deelnemers ervaren hoe zij zelf verschillende vormen van misbruik kunnen voorkomen. Ze delen ervaringen met elkaar en krijgen praktische tips en tricks die ze direct kunnen toepassen.

Awareness
e-learning

Geef informatiebeveiliging minimaal één keer in de maand aandacht door je medewerkers de Awareness e-learning te laten volgen. Hierdoor zijn ze continu bezig met security awareness en worden zij gestimuleerd zelf hun gedrag aan te passen. Medewerkers worden maandelijks geconfronteerd met een bepaald onderwerp en leren in begrijpelijke taal hier veilig mee om te gaan, zowel zakelijk als privé.

AVG
e-learning

Zorg ervoor dat iedereen binnen jouw organisatie veilig omgaat met de privacygevoelige gegevens van medewerkers, klanten en relaties. Het op de juiste manier verwerken van deze gegevens is vaak niet bij iedereen duidelijk en dat kan grote gevolgen hebben. In deze e-learning leren medewerkers bewust en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van henzelf en die van anderen.

Awareness
e-learning

Geef informatiebeveiliging minimaal één keer in de maand aandacht door je medewerkers de Awareness e-learning te laten volgen. Hierdoor zijn ze continu bezig met security awareness en worden zij gestimuleerd zelf hun gedrag aan te passen. Medewerkers worden maandelijks geconfronteerd met een bepaald onderwerp en leren in begrijpelijke taal hier veilig mee om te gaan, zowel zakelijk als privé.

AVG
e-learning

Zorg ervoor dat iedereen binnen jouw organisatie veilig omgaat met de privacygevoelige gegevens van medewerkers, klanten en relaties. Het op de juiste manier verwerken van deze gegevens is vaak niet bij iedereen duidelijk en dat kan grote gevolgen hebben. In deze e-learning leren medewerkers bewust en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van henzelf en die van anderen.

Awareness quiz

Met deze interactieve kennisquiz zorg je voor bewustwording en betrokkenheid van je medewerkers. Spelenderwijs leren zij van en met elkaar over het veilig omgaan met informatie en de dreiging van cybercrime. De Awareness Quiz is ook krachtig als onderdeel van een evenement, bijvoorbeeld tijdens een klanten- en relatiedag, een bedrijfsborrel of een andere activiteit.

BeveiligMij.nl app

De BeveiligMij.nl app biedt een nieuwe manier om aandacht te geven aan security awareness. Deze app zal voor meer betrokkenheid van medewerkers zorgen en helpt om veiligheidsincidenten eenvoudig te melden. Via pushberichten kan je als organisatie alerts verspreiden en wekelijks het kennisniveau van afdelingen toetsen. De BeveiligMij.nl app zal vanaf april 2019 beschikbaar zijn.

Awareness quiz

Met deze interactieve kennisquiz zorg je voor bewustwording en betrokkenheid van je medewerkers. Spelenderwijs leren zij van en met elkaar over het veilig omgaan met informatie en de dreiging van cybercrime. De Awareness Quiz is ook krachtig als onderdeel van een evenement, bijvoorbeeld tijdens een klanten- en relatiedag, een bedrijfsborrel of een andere activiteit.

BeveiligMij.nl app

De BeveiligMij.nl app biedt een nieuwe manier om aandacht te geven aan security awareness. Deze app zal voor meer betrokkenheid van medewerkers zorgen en helpt om veiligheidsincidenten eenvoudig te melden. Via pushberichten kan je als organisatie alerts verspreiden en wekelijks het kennisniveau van afdelingen toetsen. De BeveiligMij.nl app zal vanaf april 2019 beschikbaar zijn.

Lesmaterialen in eigen huisstijl

Het ondersteunende lesmateriaal van BeveiligMij.nl bestaat uit het Security awareness handboek en digitale themaposters. Dit materiaal biedt hulp bij de gewenste gedragsverandering, zijn aansprekend voor iedere doelgroep en begrijpelijk voor elk kennisniveau. Uniek is dat we dit kunnen aanpassen naar de huisstijl van jouw organisatie. Denk hierbij aan kleuren, logo en contactgegevens.

Lesmaterialen in eigen huisstijl

Het ondersteunende lesmateriaal van BeveiligMij.nl bestaat uit het Security awareness handboek en digitale themaposters. Dit materiaal biedt hulp bij de gewenste gedragsverandering, zijn aansprekend voor iedere doelgroep en begrijpelijk voor elk kennisniveau. Uniek is dat we dit kunnen aanpassen naar de huisstijl van jouw organisatie. Denk hierbij aan kleuren, logo en contactgegevens.

Bekijk e-learning demo

Ervaar zelf hoe krachtig en toegankelijk onze e-learning is door hiervoor een gratis demo-account aan te maken. Zo krijg je een goed beeld van onze prettige leermethode en benadering richting deelnemers van ieder kennisniveau. In de demo-omgeving heb je toegang tot een aflevering van de Awareness e-learning en een aflevering van de AVG e-learning.

Bekijk e-learning demo

Ervaar zelf hoe krachtig en toegankelijk onze e-learning is door hiervoor een gratis demo-account aan te maken. Zo krijg je een goed beeld van onze prettige leermethode en benadering richting deelnemers van ieder kennisniveau. In de demo-omgeving heb je toegang tot een aflevering van de Awareness e-learning en een aflevering van de AVG e-learning.

Bekijk e-learning demo

Ervaar zelf hoe krachtig en toegankelijk onze e-learning is door hiervoor een gratis demo-account aan te maken. Zo krijg je een goed beeld van onze prettige leermethode en benadering richting deelnemers van ieder kennisniveau. In de demo-omgeving heb je toegang tot een aflevering van de Awareness e-learning en een aflevering van de AVG e-learning.