Interactieve
klassikale
trainingen

Interactieve
klassikale
trainingen

Security awareness klassikaal training workshop cursus | BeveiligMij.nl

Over onze klassikale trainingen

Tijdens een interactieve klassikale training krijgen deelnemers inzicht in hoe zij verschillende vormen van misbruik door derden kunnen herkennen en voorkomen. Ook wordt, aan de hand van praktische tips en tricks, uitgelegd hoe ze veiliger om kunnen gaan met informatie binnen de organisatie én in de privésituatie.
Security awareness klassikaal training workshop cursus | BeveiligMij.nl

Over onze klassikale trainingen

Tijdens een interactieve klassikale training krijgen deelnemers inzicht in hoe zij verschillende vormen van misbruik door derden kunnen herkennen en voorkomen. Ook wordt, aan de hand van praktische tips en tricks, uitgelegd hoe ze veiliger om kunnen gaan met informatie binnen de organisatie én in de privésituatie.

“Ik krijg meerdere keren per maand meldingen van collega’s over mails die een mogelijk schadelijke link bevatten. De security awareness training heeft deze bewustwording in gang gezet”

Jolanda Verbueken
Coördinator ICT
Area Wonen

Klantcase: Area Wonen | NEH ICT Solutions

Van elkaar leren door ervaringen te delen

Een klassikale bewustwordingstraining zorgt ervoor dat deelnemers zich realiseren dat ze eigenlijk minder goed beveiligd zijn dat dat ze dachten. Niet alleen zakelijk, maar ook privé. De kennis die gedeeld wordt is toepasbaar voor alle medewerkers binnen alle lagen van de organisatie, ongeacht opleidingsniveau en functie. Door herkenbare bedrijfsmatige situaties en situaties uit de privésfeer aan te halen wordt de betrokkenheid van de deelnemers vergroot. Zij worden geconfronteerd met veelvoorkomende dilemma’s en gevraagd naar hun handelen. Zo leren zij niet alleen van de trainer, maar delen ook ervaringen en inzichten met elkaar.

Een klassikale training bevat de volgende onderwerpen:

1. Cybercriminaliteit
2. Wachtwoorden
3. Veilig internetten
4. Veilig e-mailen
5. Wifi-netwerken
6. PC beveiliging
7. Veilig mobiel
8. Veilige werkplek
9. Multifunctionals
10. Informatievernietiging
11. Identiteitsbewijzen
12. Social media

Toegespitst op de organisatie met herkenbare situaties

Alle klassikale trainingen van BeveiligMij.nl vinden, na een intakegesprek, op een door de opdrachtgever gekozen locatie plaats. Zo wordt de werkomgeving, organisatie en branche meegenomen in de training. Voorbeelden en situaties uit de praktijk zorgen voor vertrouwen en herkenbaarheid bij de deelnemers. In duidelijke taal wordt uitgelegd welke dreigingen er zijn en hoe men daar mee om kan gaan. De technische en theoretische kant van beveiliging wordt zoveel mogelijk gemeden, hierdoor is deelname voor iedereen geschikt, ongeacht het kennisniveau en vaardigheden.

“Ik krijg meerdere keren per maand meldingen van collega’s over mails die een mogelijk schadelijke link bevatten. De security awareness training heeft deze bewustwording in gang gezet”

Jolanda Verbueken
Coördinator ICT
Area Wonen

Klantcase: Area Wonen | NEH ICT Solutions

Van elkaar leren door ervaringen te delen

Een klassikale bewustwordingstraining zorgt ervoor dat deelnemers zich realiseren dat ze eigenlijk minder goed beveiligd zijn dan dat ze dachten. Niet alleen zakelijk, maar ook privé. De kennis die gedeeld wordt is toepasbaar voor alle medewerkers binnen alle lagen van de organisatie, ongeacht opleidingsniveau en functie. Door herkenbare bedrijfsmatige situaties en situaties uit de privésfeer aan te halen wordt de betrokkenheid van de deelnemers vergroot. Zij worden geconfronteerd met veelvoorkomende dilemma’s en gevraagd naar hun handelen. Zo leren zij niet alleen van de trainer, maar delen ook ervaringen en inzichten met elkaar.

Een klassikale training bevat de volgende onderwerpen:

1. Cybercriminaliteit
2. Wachtwoorden
3. Veilig internetten
4. Veilig e-mailen
5. Wifi-netwerken
6. PC beveiliging
7. Veilig mobiel
8. Veilige werkplek
9. Multifunctionals
10. Informatievernietiging
11. Identiteitsbewijzen
12. Social media

Toegespitst op de organisatie met herkenbare situaties

Alle klassikale trainingen van BeveiligMij.nl vinden, na een intakegesprek, op een door de opdrachtgever gekozen locatie plaats. Zo wordt de werkomgeving, organisatie en branche meegenomen in de training. Voorbeelden en situaties uit de praktijk zorgen voor vertrouwen en herkenbaarheid bij de deelnemers. In duidelijke taal wordt uitgelegd welke dreigingen er zijn en hoe men daar mee om kan gaan. De technische en theoretische kant van beveiliging wordt zoveel mogelijk gemeden, hierdoor is deelname voor iedereen geschikt, ongeacht het kennisniveau en vaardigheden.

“De klassikale training heeft mij wakker geschud. Ik ben me nu een stuk bewuster van hoe belangrijk het is dat ik bewuste keuzes maak als het aan komt op informatie.”

Voornaam Achtermaan
Bedrijf
Functie

https://www.beveiligmij.nl/wp-content/uploads/2018/11/e16-160x160.png

Van elkaar leren door ervaringen te delen

Een klassikale bewustwordingstraining zorgt ervoor dat deelnemers zich realiseren dat ze eigenlijk minder goed beveiligd zijn dan dat ze dachten. Niet alleen zakelijk, maar ook privé. De kennis die gedeeld wordt is toepasbaar voor alle medewerkers binnen alle lagen van de organisatie, ongeacht opleidingsniveau en functie. Door herkenbare bedrijfsmatige situaties en situaties uit de privésfeer aan te halen wordt de betrokkenheid van de deelnemers vergroot. Zij worden geconfronteerd met veelvoorkomende dilemma’s en gevraagd naar hun handelen. Zo leren zij niet alleen van de trainer, maar delen ook ervaringen en inzichten met elkaar.

Een klassikale training bevat de volgende onderwerpen:

1. Cybercriminaliteit
2. Wachtwoorden
3. Veilig internetten
4. Veilig e-mailen
5. Wifi-netwerken
6. PC beveiliging
7. Veilig mobiel
8. Veilige werkplek
9. Multifunctionals
10. Informatievernietiging
11. Identiteitsbewijzen
12. Social media

Toegespitst op de organisatie met herkenbare situaties

Alle klassikale trainingen van BeveiligMij.nl vinden, na een intakegesprek, op een door de opdrachtgever gekozen locatie plaats. Zo wordt de werkomgeving, organisatie en branche meegenomen in de training. Voorbeelden en situaties uit de praktijk zorgen voor vertrouwen en herkenbaarheid bij de deelnemers. In duidelijke taal wordt uitgelegd welke dreigingen er zijn en hoe men daar mee om kan gaan. De technische en theoretische kant van beveiliging wordt zoveel mogelijk gemeden, hierdoor is deelname voor iedereen geschikt, ongeacht het kennisniveau en vaardigheden.

Security awareness opleidingen

Nulmeting

Start met meten van kennis en gedrag van je medewerkers. De nulmeting maakt direct duidelijk waarom security awareness noodzakelijk is. Je krijgt inzicht in waar jouw organisatie staat op dit moment en het daagt iedereen uit om over bepaalde onderwerpen na te denken en mogelijk direct actie te ondernemen. De nulmeting creëert draagvlak om te starten met security awareness.

Awareness
e-learning

Geef informatiebeveiliging minimaal één keer in de maand aandacht door je medewerkers de Awareness e-learning te laten volgen. Hierdoor zijn ze continu bezig met security awareness en worden zij gestimuleerd zelf hun gedrag aan te passen. Ze worden maandelijks geconfronteerd met een bepaald onderwerp en leren hier veilig mee om te gaan, zowel zakelijk als privé.

Nulmeting

Start met meten van kennis en gedrag van je medewerkers. De nulmeting maakt direct duidelijk waarom security awareness noodzakelijk is. Je krijgt inzicht in waar jouw organisatie staat op dit moment en het daagt iedereen uit om over bepaalde onderwerpen na te denken en mogelijk direct actie te ondernemen. De nulmeting creëert draagvlak om te starten met security awareness.

AVG e-learning

Zorg ervoor dat iedereen binnen jouw organisatie veilig omgaat met de privacygevoelige gegevens van medewerkers, klanten en relaties. Het op de juiste manier verwerken van deze gegevens is vaak niet bij iedereen duidelijk en dat kan grote gevolgen hebben. In deze e-learning leren medewerkers bewust en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van henzelf en die van anderen.

Awareness quiz

Met deze interactieve kennisquiz zorg je voor bewustwording en betrokkenheid van je medewerkers. Spelenderwijs leren zij van en met elkaar over het veilig omgaan met informatie en de dreiging van cybercrime. De Awareness Quiz is ook krachtig als onderdeel van een evenement, bijvoorbeeld tijdens een klanten- en relatiedag, een bedrijfsborrel of een andere netwerkactiviteit.

Awareness
e-learning

Geef informatiebeveiliging minimaal één keer in de maand aandacht door je medewerkers de Awareness e-learning te laten volgen. Hierdoor zijn ze continu bezig met security awareness en worden zij gestimuleerd zelf hun gedrag aan te passen. Ze worden maandelijks geconfronteerd met een bepaald onderwerp en leren hier veilig mee om te gaan, zowel zakelijk als privé.

AVG
e-learning

Zorg ervoor dat iedereen binnen jouw organisatie veilig omgaat met de privacygevoelige gegevens van medewerkers, klanten en relaties. Het op de juiste manier verwerken van deze gegevens is vaak niet bij iedereen duidelijk en dat kan grote gevolgen hebben. In deze e-learning leren medewerkers bewust en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van henzelf en die van anderen.

Awareness quiz

Onze awareness quiz heeft als doel om medewerkers op een speelse manier kennis te laten maken met het belang van bewuste omgang van (digitale) informatie. Hier gaat het dus om bewustwording creëren. De awareness quiz is een goede manier om bij bedrijven draagvlak te creëren voor een security awareness opleidingstraject.

Vraag een nulmeting aan

Hoe veilig gaan jouw collega’s eigenlijk om met internet en privacygevoelige informatie? De beste start voor een beveiligingsbewuste organisatie is door het kennisniveau van de medewerkers te toetsen. Onze nulmeting geeft je het juiste inzicht en overtuigt de beslissers te investeren in een security awareness opleidingstraject. En dat alles voor één euro per medewerker!

Vraag een nulmeting aan

Hoe veilig gaan jouw collega’s eigenlijk om met internet en privacygevoelige informatie? De beste start voor een beveiligingsbewuste organisatie is door het kennisniveau van de medewerkers te toetsen. Onze nulmeting geeft je het juiste inzicht en overtuigt de beslissers te investeren in een security awareness opleidingstraject. En dat alles voor één euro per medewerker!

Vraag een nulmeting aan

Hoe veilig gaan jouw collega’s eigenlijk om met internet en privacygevoelige informatie? De beste start voor een beveiligingsbewuste organisatie is door het kennisniveau van de medewerkers te toetsen. Onze nulmeting geeft je het juiste inzicht en overtuigt de beslissers te investeren in een security awareness opleidingstraject. En dat alles voor één euro per medewerker!