Krachtige en
effectieve
e-learning

Krachtige en
effectieve
e-learning

Security awareness e-learning online cursus | BeveiligMij.nl

Over onze Awareness e-learning

In de Awareness e-learning staan bewustwording en gedragsverandering centraal. Dat lijkt logisch, maar al te vaak zijn e-learnings puur gericht op kennisoverdracht. Natuurlijk doen de cursisten veel kennis op, maar daar wordt nauwelijks op getoetst. In deze e-learning worden deelnemers gestimuleerd zelf hun gedrag aan te passen.
Security awareness e-learning online cursus | BeveiligMij.nl

Over onze Awareness e-learning

In de Awareness e-learning staan bewustwording en gedragsverandering centraal. Dat lijkt logisch, maar al te vaak zijn e-learnings puur gericht op kennisoverdracht. Natuurlijk doen de cursisten veel kennis op, maar daar wordt nauwelijks op getoetst. In deze e-learning worden deelnemers gestimuleerd zelf hun gedrag aan te passen.

"Online leren werkt, ook voor degene die minder begaan zijn met de computer. En juist voor die doelgroep is deze training erg geschikt."

Voornaam Achtermaan
Bedrijf
Functie

https://www.beveiligmij.nl/wp-content/uploads/2018/11/e16-160x160.png
Daadwerkelijke gedragsverandering in het veilig omgaan met informatie
Daadwerkelijke gedragsverandering in het veilig omgaan met informatie
Maandelijks krijgen deelnemers een aflevering over een bepaald onderwerp en worden hierover, in voor iedereen begrijpelijke taal, geïnformeerd. Zij worden niet getoetst op kennis, maar op hun gedrag. Zo kunnen zij aangeven hoe zij momenteel omgaan met het betreffende onderwerp, hoe zij dit willen veranderen na het volgen van de aflevering en welke hulp(middelen) zij hierbij nodig hebben. Om de vijf afleveringen krijgen zij een herhaling van voorgaande onderwerpen en wordt hen gevraagd of voornemens zijn nageleefd. Zo blijven zij minimaal een jaar actief in het bewustwordingstraject en wordt de gedragsverandering gestimuleerd. De Awareness e-learning bestaat uit een nulmeting plus twaalf maandelijkse afleveringen.
Maandelijks krijgen deelnemers een aflevering over een bepaald onderwerp en worden hierover, in voor iedereen begrijpelijke taal, geïnformeerd. Zij worden niet getoetst op kennis, maar op hun gedrag. Zo kunnen zij aangeven hoe zij momenteel omgaan met het betreffende onderwerp, hoe zij dit willen veranderen na het volgen van de aflevering en welke hulp(middelen) zij hierbij nodig hebben. Om de vijf afleveringen krijgen zij een herhaling van voorgaande onderwerpen en wordt hen gevraagd of voornemens zijn nageleefd. Zo blijven zij minimaal een jaar actief in het bewustwordingstraject en wordt de gedragsverandering gestimuleerd. De Awareness e-learning bestaat uit een nulmeting plus twaalf maandelijkse afleveringen.
Afleveringen Awareness e-learning:
Afleveringen Awareness e-learning:
1. Wachtwoorden
2. Veilig internetten
3. Veilig e-mailen
4. Wifi-netwerken
5. PC beveiliging
6. Herhaling
7. Veilig mobiel
8. Veilige werkplek
9. Informatievernietiging
10. Identiteitsbewijzen
11. Social media
12. Herhaling
1. Wachtwoorden
2. Veilig internetten
3. Veilig e-mailen
4. Wifi-netwerken
5. PC beveiliging
6. Herhaling
7. Veilig mobiel
8. Veilige werkplek
9. Informatievernietiging
10. Identiteitsbewijzen
11. Social media
12. Herhaling
Inzicht in de voortgang en het effect van de opleiding
Inzicht in de voortgang en het effect van de opleiding
Voor het management biedt BeveiligMij.nl een rapportageomgeving in de cloud. Hierin heeft zij altijd inzage in de voortgang van haar cursisten gedurende het gehele opleidingstraject. De rapportageomgeving geeft een duidelijk overzicht met startdata en voortgang per aflevering op basis van cursist, afdeling en organisatie. Aan het einde van het e-learningtraject wordt door BeveiligMij.nl een eindrapportage opgesteld waarin de gedragsverandering inzichtelijk wordt gemaakt en aanbevelingen worden gedaan voor de toekomst.
Voor het management biedt BeveiligMij.nl een rapportageomgeving in de cloud. Hierin heeft zij altijd inzage in de voortgang van haar cursisten gedurende het gehele opleidingstraject. De rapportageomgeving geeft een duidelijk overzicht met startdata en voortgang per aflevering op basis van cursist, afdeling en organisatie. Aan het einde van het e-learningtraject wordt door BeveiligMij.nl een eindrapportage opgesteld waarin de gedragsverandering inzichtelijk wordt gemaakt en aanbevelingen worden gedaan voor de toekomst.

Bekijk e-learning demo

Ervaar zelf hoe krachtig en toegankelijk onze e-learning is door hiervoor een gratis demo-account aan te maken. Zo krijg je een goed beeld van onze prettige leermethode en benadering richting deelnemers van ieder kennisniveau. In de demo-omgeving heb je toegang tot een aflevering van de Awareness e-learning en een aflevering van de AVG e-learning.

Bekijk e-learning demo

Ervaar zelf hoe krachtig en toegankelijk onze e-learning is door hiervoor een gratis demo-account aan te maken. Zo krijg je een goed beeld van onze prettige leermethode en benadering richting deelnemers van ieder kennisniveau. In de demo-omgeving heb je toegang tot een aflevering van de Awareness e-learning en een aflevering van de AVG e-learning.

Bekijk e-learning demo

Ervaar zelf hoe krachtig en toegankelijk onze e-learning is door hiervoor een gratis demo-account aan te maken. Zo krijg je een goed beeld van onze prettige leermethode en benadering richting deelnemers van ieder kennisniveau. In de demo-omgeving heb je toegang tot een aflevering van de Awareness e-learning en een aflevering van de AVG e-learning.

Lesmaterialen in eigen huisstijl

Het ondersteunende lesmateriaal van BeveiligMij.nl bestaat uit het Security awareness handboek en digitale themaposters. Dit materiaal biedt hulp bij de gewenste gedragsverandering, zijn aansprekend voor iedere doelgroep en begrijpelijk voor elk kennisniveau.

Uniek is dat we dit kunnen aanpassen naar de huisstijl van jouw organisatie. Denk hierbij aan kleuren, logo en contactgegevens.

Lesmaterialen in eigen huisstijl

Het ondersteunende lesmateriaal van BeveiligMij.nl bestaat uit het Security awareness handboek en digitale themaposters. Dit materiaal biedt hulp bij de gewenste gedragsverandering, zijn aansprekend voor iedere doelgroep en begrijpelijk voor elk kennisniveau.

Uniek is dat we dit kunnen aanpassen naar de huisstijl van jouw organisatie. Denk hierbij aan kleuren, logo en contactgegevens.

Lesmateriaal in eigen huisstijl

Neem hier direct contact op.

Lesmateriaal in eigen huisstijl

Neem hier direct contact op.

Security awareness opleidingen

Nulmeting

Start met meten van kennis en gedrag van je medewerkers. De nulmeting maakt direct duidelijk waarom security awareness noodzakelijk is. Je krijgt inzicht in waar jouw organisatie staat op dit moment en het daagt iedereen uit om over bepaalde onderwerpen na te denken en mogelijk direct actie te ondernemen. De nulmeting creëert draagvlak om te starten met security awareness.

Klassikale training

Geef je medewerkers inzicht in wat security awareness nu eigenlijk inhoudt en wat dit voor hen betekent, zowel zakelijk als privé. De klassikale training brengt de communicatie over informatiebeveiliging opgang en laat deelnemers ervaren hoe zij zelf verschillende vormen van misbruik kunnen voorkomen. Ze delen ervaringen met elkaar en krijgen praktische tips en tricks.

Nulmeting

Start met meten van kennis en gedrag van je medewerkers. De nulmeting maakt direct duidelijk waarom security awareness noodzakelijk is. Je krijgt inzicht in waar jouw organisatie staat op dit moment en het daagt iedereen uit om over bepaalde onderwerpen na te denken en mogelijk direct actie te ondernemen. De nulmeting creëert draagvlak om te starten met security awareness.

Klassikale training

Geef je medewerkers inzicht in wat security awareness nu eigenlijk inhoudt en wat dit voor hen betekent, zowel zakelijk als privé. De klassikale training brengt de communicatie over informatiebeveiliging opgang en laat deelnemers ervaren hoe zij zelf verschillende vormen van misbruik kunnen voorkomen. Ze delen ervaringen met elkaar en krijgen praktische tips en tricks.

AVG
e-learning

Zorg ervoor dat iedereen binnen jouw organisatie veilig omgaat met de privacygevoelige gegevens van medewerkers, klanten en relaties. Het op de juiste manier verwerken van deze gegevens is vaak niet bij iedereen duidelijk en dat kan grote gevolgen hebben. In deze e-learning leren medewerkers bewust en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van henzelf en die van anderen.

Awareness
quiz

Met deze interactieve kennisquiz zorg je voor bewustwording en betrokkenheid van je medewerkers. Spelenderwijs leren zij van en met elkaar over het veilig omgaan met informatie en de dreiging van cybercrime. De Awareness Quiz is ook krachtig als onderdeel van een evenement, bijvoorbeeld tijdens een klanten- en relatiedag, een bedrijfsborrel of een andere netwerkactiviteit.

AVG e-learning

Zorg ervoor dat iedereen binnen jouw organisatie veilig omgaat met de privacygevoelige gegevens van medewerkers, klanten en relaties. Het op de juiste manier verwerken van deze gegevens is vaak niet bij iedereen duidelijk en dat kan grote gevolgen hebben. In deze e-learning leren medewerkers bewust en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van henzelf en die van anderen.

BeveiligMij.nl app

De BeveiligMij.nl app biedt een nieuwe manier om aandacht te geven aan security awareness. Deze app zal voor meer betrokkenheid van medewerkers zorgen en helpt om veiligheidsincidenten eenvoudig te melden. Via pushberichten kan je als organisatie alerts verspreiden en wekelijks het kennisniveau van afdelingen toetsen. De BeveiligMij.nl app zal vanaf april 2019 beschikbaar zijn.

Awareness quiz

Met deze interactieve kennisquiz zorg je voor bewustwording en betrokkenheid van je medewerkers. Spelenderwijs leren zij van en met elkaar over het veilig omgaan met informatie en de dreiging van cybercrime. De Awareness Quiz is ook krachtig als onderdeel van een evenement, bijvoorbeeld tijdens een klanten- en relatiedag, een bedrijfsborrel of een andere netwerkactiviteit.

BeveiligMij.nl app

De BeveiligMij.nl app biedt een nieuwe manier om aandacht te geven aan security awareness. Deze app zal voor meer betrokkenheid van medewerkers zorgen en helpt om veiligheidsincidenten eenvoudig te melden. Via pushberichten kan je als organisatie alerts verspreiden en wekelijks het kennisniveau van afdelingen toetsen. De BeveiligMij.nl app zal vanaf april 2019 beschikbaar zijn.

Vraag een nulmeting aan

Hoe veilig gaan jouw collega’s eigenlijk om met internet en privacygevoelige informatie? De beste start voor een beveiligingsbewuste organisatie is door het kennisniveau van de medewerkers te toetsen. Onze nulmeting geeft je het juiste inzicht en overtuigt de beslissers te investeren in een security awareness opleidingstraject. En dat alles voor één euro per medewerker!

Vraag een nulmeting aan

Hoe veilig gaan jouw collega’s eigenlijk om met internet en privacygevoelige informatie? De beste start voor een beveiligingsbewuste organisatie is door het kennisniveau van de medewerkers te toetsen. Onze nulmeting geeft je het juiste inzicht en overtuigt de beslissers te investeren in een security awareness opleidingstraject. En dat alles voor één euro per medewerker!

Vraag een nulmeting aan

Hoe veilig gaan jouw collega’s eigenlijk om met internet en privacygevoelige informatie? De beste start voor een beveiligingsbewuste organisatie is door het kennisniveau van de medewerkers te toetsen. Onze nulmeting geeft je het juiste inzicht en overtuigt de beslissers te investeren in een security awareness opleidingstraject. En dat alles voor één euro per medewerker!